Home  » Links

Partners

 RI-ANT   www.RI-ANT.be
 Sinds 1 juli 2004 staan AWW en Aquafin, onder de naam RI-ANT, samen in voor het rioleringsbeheer in de 
 regio  Antwerpen.

RioAct www.rioact.be
RioAct is een samenwerkingsproject tussen Aquafin en de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening. RioAct biedt gemeentebesturen de kans om het gemeentelijk rioleringstelsel versneld uit te bouwen en het beheer en onderhoud van het rioleringsstelsel toe te vertrouwen aan ervaren partners.

Overheid

Certipro   www.certipro.be
Certipro werd in november 2001 opgericht door VITO en staat in voor de certificatie en keuring van kleinschalige en individuele behandelingssystemen voor afvalwater (IBA's) - Bernorkeurmerk.

DG Milieu   http://europa.eu.int/comm/dgs/environment/index_nl.htm
Meer informatie over het EU-milieubeleid vindt u op de website van het Directoraat Generaal van de Europese Commissie.

EMIS   www.emis.vito.be
Een overzicht van de Belgische en Europese milieuwetgeving, jobaanbiedingen in de sectoren energie en milieu, een overzicht van subsidiemogelijkheden en een databank van bedrijven en organisaties. Info: VITO, tel. 014 33 58 50.

FELNET   www.felnet.info
Flanders Environmental Library Network is een virtuele bibliotheek. U kan gratis grasduinen in 100.000 milieureferenties. Een samenwerkingsverband van milieudocumentatiecentra in Vlaanderen. Info: VLABIN-VBC, tel. 03 226 13 99.

Milieuinfo   http://mmis.milieuinfo.be
Toegang tot alle beschikbare milieu-informatie van de overheid: links naar de sites van milieuoverheidsinstanties zoals AMINAL (Administratie milieu-, natuur- en landinrichting), OVAM (Openbare Afvalstoffenmaatschappij), VLM (Landmaatschappij) en VMM (Milieumaatschappij).

MINA   www.minaraad.be
De Vlaamse MiNa-Raad (Milieu-en Natuurraad van Vlaanderen) is het adviesorgaan van de Vlaamse overheid dat advies uitbrengt over alles wat te maken heeft met milieu en natuur. Dit gebeurt op vraag van de Vlaamse regering, het Vlaams Parlement of op eigen initiatief.

SPGE   http://www.spge.be/
La Societé Publique de la Gestion de l'Eau is de tegenhanger van Aquafin in Wallonië.

SVW   www.svw.be
De watersector in Vlaanderen heeft een permanent overlegplatform voor standpunten en gemeenschappelijk onderzoek. Op de site ziet u welke drinkwatermaatschappij waar opereert.

VIWC   www.viwc.be
Website van het Vlaams Integraal Wateroverleg Comité.

VMM   www.vmm.be
De site van de Vlaamse Milieumaatschappij biedt een klare kijk op water en lucht. Meetdatabank met gegevens vanaf 1990 in verband met de kwaliteit van onze waterlopen en lucht (databank, investeringsprogramma's voor waterzuiveringsinfrastructuur, subsidiëringsprogramma's, gemeentelijke rioleringswerken, heffingen op afvalwater). Ook bestellen van lesmateriaal.

Waterloket   www.waterloketvlaanderen.be
Met vragen over water kan u terecht bij het Waterloket, via het gratis telefoonnummer 0800 99 004, elke werkdag tussen 9 en 17 uur. De webstek bevat inlichtingen en tips over waterverbruik, waterverontreiniging, hemelwater opvangen en gebruiken, hemelwater bufferen en infiltreren en de behandeling van afvalwater.

Wetenschappelijke links

Afvalwaterwetenschap   www.afvalwaterwetenschap.net
Website voor geïnteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen.

Aqualingua   http://scripts.oieau.fr/aqualingua
Aqualingua is een software programma dat technische woorden en uitdrukkingen rond water in 15 talen vertaalt.

Brussels Instituut voor Milieubeheer   www.ibgebim.be
De milieuadministratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Instituut voor Natuur en Bosonderzoek   http://www.inbo.be/
Wetenschappelijke instelling van de Vlaamse gemeenschap, een fusie van het voormalige Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer (IBW) en Instituut voor Natuurbehoud (IN).

Energik vzw   www.energik.be
Draaischijf van elektronische nieuwsverstrekking over water, energie en leefmilieu. Alle artikels van het tijdschrift 'Water' kan je raadplegen op www.tijdschriftwater.be .

Educatieve links

ARGUS   www.argusmilieu.be
Pionier van de milieusensibilisering in Vlaanderen. Argus beschikt over een documentatiecentrum dat toegankelijk is voor het publiek.

Duurzame info   www.duurzame-info.be
De waterwereld in beweging: noord-zuid ontwikkelingen, waterbeleid, ... Jongerensite over water met federale steun.

Milieulink   www.milieulink.be
Professionele gids voor milieu en ruimtelijke ordening. Inschrijven op nieuwsbrief mogelijk.

Protos   www.protos.be
Sinds 1982 werkt PROTOS mee aan een duurzame watervoorziening in Haïti, Congo, Rwanda, Ecuador, Mali, Benin en Burundi. Op het thuisfront voedt PROTOS het debat rond de waterproblematiek. De v.z.w. ontwikkelde voor secundaire scholen een wereldwaterspel om de vertrouwde inzichten rond waterkringloop en watergebruik te koppelen aan de waterproblemen in het Zuiden. PROTOS, Limburgstraat 62, 9000 Gent, tel. 09 225 27 93.

Scheldegids   www.scheldenet.be
Website samengesteld in opdracht van Rijkswaterstaat Zeeland en AMINAL, afdeling Natuur, in samenwerking met het Centrum voor Natuur- en Milieueducatie (CVN) Antwerpen.


Europese onderzoeksprojecten

Open MILife  www.openmi-life.org  bbOpenMI-Life is a project supported by the European Commission under the Life Programme. It aims at demonstrating the potential of the OpenMI standard for linking models at river basin scale.

Neptune  www.eu-neptune.org
NEPTUNE is short for New Sustainable Concepts and Processes for Optimization and Upgrading Municipal Wastewater and Sludge Treatment. This research project is focusing on technology solutions allowing to meet present and future standards.

Amedeus   www.mbr-network.eu
The AMEDEUS research project aims at accelerating the development of competitive European MBR filtration technologies, as well as increasing acceptance of the MBR process through decreased capital and operation costs.

MBR-TRAIN  www.mbr-train.org
The research project MBR-TRAIN deals with process optimisation and fouling control in membrane bioreactors for wastewater treatment. It is a Marie-Curie host fellowship for early stage research training.

Reclaim Water  www.reclaim-water.org
The aim of this project is to develop hazard mitigation technologies for water reclamation providing safe and cost effective routes for artificial groundwater recharge.  


Internationale links

Ecocluster www.ecocluster.org
FCEC brengt bedrijven, universiteiten en onderzoeksinstellingen uit Vlaanderen en Cina samen.

EUREAU www.eureau.org
EUREAU is de Europese unie van nationale leveranciers van water- en afvalwaterdiensten. .

Severn Trent Water International   www.severntrent.co.uk
Vroegere aandeelhouder in Aquafin.

WRRS2007  www.wrrs2007.org
In oktober 2007 organiseerde Aquafin samen met IWVA en Reclaim Water de "6th International Specialist Conference on Wastewater Reclamation and Reuse for Sustainability" van de International Water Association. Het programma en de abstract vindt u op deze site.Links
Links