Home  » Over Aquaplus » Veilig werken
Aquaplus wil een voortrekkersrol spelen in het stimuleren, promoten van een bewuste veiligheidsattitude bij zijn medewerkers, bij zijn technische partners en op de bouwwerven. Vanuit het veiligheidsactieplan 2013 werd in een werkgroep van Aquafin nagedacht over dit bewustzijn en de wijze waarop dit “zichtbaar” kan gemaakt worden. Voor meer info zie Aquafinwebsite.
 :
 

Over Aquaplus
Over Aquaplus