Home  » Diensten » Project management

Project management

Dankzij de kennis die moederbedrijf Aquafin de voorbije jaren verwierf als partner voor het Vlaamse Gewest, heeft Aquaplus een ruime ervaring met alle soorten projectuitvoering.

Om het jaarlijks investeringsprogramma van 250 miljoen euro uit te voeren, werden de nodige specificaties, procedures en richtlijnen opgesteld.

Aquaplus voert niet alleen standaardprojecten uit, maar zorgt ook voor oplossingen op maat voor collector- of zuiveringsprojecten waarvoor complexe randvoorwaarden gelden. Onze ingenieurs hebben ervaring met grote en kleinschalige installaties, met nieuwbouw zowel als renovaties. Ze zijn steeds nauw betrokken bij de oplevering en indienststelling van de infrastructuur die ze gebouwd hebben.

Onze methodologie voor de bouw van zuiveringsinstallaties en pompstations en voor de aanleg van riolen is ISO-9001 gecertificeerd. Ze bestaat uit:

  • aanbevelingen en procedures voor het basisontwerp
  • aanbevelingen en procedures voor het detailontwerp
  • standaardspecificaties voor bouwwerken, mechanische en elektrische werken
  • standaard-materiaalaankoop, gekoppeld aan een kostprijsdatabase
  • Standaard-diagrammen met bv. elektrische schema's, materiaalprijzen, software voor processturing en rapportering


Diensten
Diensten