Home  » Diensten » Ontwerp  » Membraantechnologie

Membraantechnologie

De voorbije tien jaar heeft Aquafin onderzoek gedaan naar geavanceerde technologieŽn voor de zuivering van rioolwater, zoals mebraanfiltratie (MBR and tertiair), zandfiltratie, omgekeerde osmosis; discfilters...

De beschikbaarheid, efficiŽntie en betrouwbaarheid van membraansystemen zijn de jongste jaren sterk toegenomen. Tegelijkertijd zijn de investeringskosten en operationele kosten serieus gedaald. 

Membraanbioreactors zijn een populaire technologie om huishoudelijk of industrieel afvalwater zodanig te zuiveren dat het kan hergebruikt worden. Membraanbioreactors nemen minder plaats in dan de conventionele actiefslibsystemen en produceren gezuiverd water van een betere kwaliteit. Ze kunnen ingeplant worden op de site waar het het afvalwater geproduceerd wordt of waar het water moet worden hergebruikt. Membraanbiorectors kunnen worden gecombineerd met nanofiltratie of omgekeerde osmose om gezuiverd water van zeer hoge kwaliteit te produceren.

De membraanbioreactor van Aquafin op RWZI Schilde was een primeur voor de Benelux.  Aan de kust wordt het effluent van RWZI Wulpen opgewaardeerd via microfiltratie en omgekeerde osmose, vooraleer drinwatermaatschappij IWVA het in de watervoerende lagen onder de duinen infiltreert voor drinkwaterproductie.

Aquafin heeft eveneens een onderzoek gevoerd van het potentieel voor standaardisatie van MBR filtratiemodules en heeft uniforme karakterisatiemethoden onderzocht voor de membranen zelf.  

Aquafin heeft zijn voorstel voor een gestandaarde aanpak geÔnitieerd op alle niveaus. Het bedrijf organiseerde bijvoorbeeld deĎ6th IWA specialist Conference on Waste water Reclamation and reuse for sustainabilityĒ in 2007 in Antwerpen.


Voor meer informatie over membraantechnologie, kan u mailen naar info@aquaplus.be.


Diensten
Diensten