Home  » Diensten » Ontwerp  » Technologie voor slibbehandeling

Technologie voor slibbehandeling

Vlaanderen produceerde in 2007 zo'n  86.000 ton waterzuiveringsslib onder de vorm van droge stof.  

Aquafin maakt gebruik van milieuvriendelijke slibverwerkingsprocessen en afzetroutes. Zo beperken we de slibproductie, verbeteren we het slibontwateringsproces, pakken we de oorzaken van slibpollutie aan en maken we berekeningen om de precieze slibproductie op jaarbasis te voorspellen. We verbeteren de slibgisting en winnen energie terug uit het proces om o.a. elektriciteit te produceren.

Aquaplus heeft ervaring op de volgende gebieden: 

 • Gravitaire slibindikking
 • Mechanische slibindikking 
 • Mechanische ontwatering 
 • Slibgisting 
 • Slibdroging 
 • Slibverbranding 
 • Ultrasone voorbehandeling van slib 
 • Onze kennis van slibbehandeling hebben we verworven door onze operationele ervaring, maar ook via doorgedreven onderzoek. Onze onderzoeksresultaten hebben we vastgelegd in een matrix en een bijbehorende handleiding. 

  Door gebruik te maken van slibgisting en slibdroging is het mogelijk om energie te recupereren. We kunnen u een volledige ondersteuningsteam aanbieden met ervaren ingenieurs, operatoren en internationale contractanten, om een geavanceerd systeem uit te bouwen dat voldoet aan de milieuvereisten van de 21ste eeuw.

  Voor meer informatie over slibbehandeling kan u mailen naar  info@aquaplus.be.

  Diensten
  Diensten