Home  » Diensten » Ontwerp  » Nieuwe waterzuiveringsinstallaties

Nieuwe zuiveringsinstallaties

Voor elke vorm van industriŽle of huishoudelijke afvalwaterbehandeling kan Aquaplus de meest geschikte oplossing voorstellen.

Moederbedrijf Aquafin heeft zo'n 220 zuiveringsinstallaties in werking en heeft dus veel ervaring met zowel het ontwerp als de bouw van rioolwaterzuiveringsinstallaties.

In-house feedback van operationele medewerkers, onderzoekers en projectleidende ingenieurs zorgt voor voortdurende procesverbeteringen en steeds betere oplossingen voor onze klanten.

Onze oplossingen op maat houden rekening met:

  • technische aspecten (bv. de specifieke samenstelling van uw afvalwater)
  • uw budget 
  • uw tijdsschema

Voor het ontwerp en de bouw van nieuwe installaties heeft Aquafin specifieke instrumenten ontwikkeld:

  • Een procesmatrix, die de proceskeuze en het ontwerp van nieuwe zuiveringsinstallaties of procesonderdelen aanzienlijk versnelt.
  • Afvalwaters met een specifieke samenstelling vragen een aangepaste aanpak. Laboratoriumonderzoek of testen op kleine schaal kunnen de proceskeuze en het ontwerp optimaliseren. Door gebruik te maken van CIS-software (Cost Integrated Sizing software), kunnen verschillende opties voor het ontwerp  worden vergeleken en geoptimaliseerd. De output van deze software is een gedetailleerde kostprijs, een simulatie van verschillende effluentresultaten, met een geschaalde lay-out en een 3D-beeld van het ontwerp.
  • CFD-modeling (Computational Fluid Dynamics) heeft bewezen een geschikt instrument te zijn om het detailontwerp te optimaliseren en om problemen tijdens de exploitatie op te lossen.

Voor meer informatie over technologieŽn voor afvalwaterzuivering kan u mailen naar info@aquaplus.be.Diensten
Diensten