Home  » Diensten » Ontwerp

Ontwerp van rioolstelsels en zuiveringsinstallaties 

Rioleringsnetwerken
Aquafin, het moederbedrijf van Aquaplus, heeft verschillende benaderingen uitgewerkt om tot een optimale hydraulische oplossing te komen en problemen als wateroverlast en ecologische impact op de waterlopen tot een minimum te beperken. De Aquagis module definieert een data management systeem dat ervoor zorgt dat de data worden beheerd en gevisualiseerd wordt in een geschikte omgeving, door gebruik te maken van compatibele formats.

Voor de implementatie van een hydraulische rekenmodule (zoals Infoworks) is een volledig geÔntegreerde Hydronaut procedure ontwikkeld. Deze procedure bevat alle stappen die moeten worden gevolgd bij  modelleringsoefeningen op rioolstelsels.

Nieuwe waterzuiveringsinstallaties
Afhankelijk van uw budget, uw wensen en de kenmerken van uw afvalwater, bepalen we de meest geschikte oplossing voor de  behandeling van uw afvalwater. Aquaplus en moederbedrijf Aquafin beschikken over een ruime ervaring in het ontwerp en de bouw van zuiveringsinstallaties. Aquafin heeft daarvoor verschillende tools ter beschikking, zoals een procesmatrix, onderzoeksfaciliteiten,  CIS-software en CFD-modelering. 

Renovatie van waterzuiveringsinstallaties
Voor een capaciteitsuitbreiding of een verbetering van de werking van een installatie om aan strengere normen te voldoen, moeten er vaak zware en dure renovatiewerken uitgevoerd worden.  Daarvoor is een specifieke aanpak vereist. Om de meest budgetvriendelijke oplossing te garanderen, heeft Aquafin CIS-software ontworpen en een procedure voor modelaire designoptimalisatie ontwikkeld.

Technologie voor de behandeling van zuiveringsslib
Aquafin produceert zo'n 85.000 ton gedroogd slib per jaar, afkomstig van onze 220 operationele zuiveringsinstallaties.   Aquaplus heeft via moederbedrijf Aquafin dus heel wat ervaring met de planning, het ontwerp en de implementatie van technologieŽn voor de behandeling van zuiveringsslib en de afzet ervan.

Membraantechnologie
Na 10 jaar onderzoek en testen op kleine schaal, heeft Aquafin de nodige ervaring opgebouwd met membraantechnologieŽn. De bioreactor van Aquafin op RWZI Schilde was het eerste grootschalige MBR-project in de Benelux. In Wulpen wordt het gezuiverde water van Aquafin verder opgewaardeerd met membraanfiltratie en omgekeerde osmose, vooraleer drinkwatermaatschappij IWVA het in de duinen infiltreert om drinkwater te produceren.


Diensten
Diensten