Home  » Diensten » Exploitatie en Onderhoud
Exploitatie & Onderhoud

Bedrijfsvoering in eerste lijn
Aquaplus biedt zijn diensten aan voor de dagelijkse bedrijfsvoering en het onderhoud van rioolstelsels, zuiveringsinstallaties en installaties voor slibbehandeling. Aquafin, het moederbedrijf van Aquaplus, heeft zo'n 500 ervaren operatoren in dienst.

Bedrijfsvoering in tweede lijn
Afhankelijk van de noden van onze klanten, biedt Aquaplus zowel preventieve als curatieve onderhoudsdiensten aan. Aquaplus biedt ook ondersteuning bij het managen van onderhoudswerken. We hebben procedures ontwikkelt voor de planning en inventarisatie en voor de rapportering over zulke werken.

Bedrijfsvoering in derde lijn
Experten in waterzuiveringsprocessen voeren adviesopdrachten uit bij problemen met de procesvoering of technologische problemen. Dat kan opnieuw preventief zijn, door een continue opvolging van het zuiveringsproces, of curatief. Ook procesaudits zijn mogelijk.

Laboratoriumonderzoek
Zowel voor procesopvolging als voor probleemoplossing, beschikt Aquafin over in-house experten op het gebied van microscopie en microbiologie, fysische/chemische analyses ISO 17025 gecertificeerd), installatie en onderhoud van procesinstrumenten (analysetoestellen, sondes...).
Masterplanning

Ontwerp

Project management

Asset management

Exploitatie en Onderhoud

Financiële Audit en Optimalisatie

Capacity buiding en Opleiding

Hergebruik van gezuiverd water


Enkele referenties

 Andritz
 Campina
 De Lokery
 Jan De Nul
 Janssen Pharmaceutica
 Seghers
 Waterleau
 Waterschap
    Zeeuws-Vlaanderen

> meer

Diensten
Diensten