Home  » Diensten » Asset management  » Hades

Hades

Hades « is een beslissingsondersteunend softwareprogramma dat modelleringen van de levenscyclus van een rioolstelsel maakt op basis van Monte Carlo-simulaties. Alle kosten zijn in de software ge´ntegreerd doordat de te verwachten risico's en de mogelijke preventieve maatregelen gekwantificeerd worden. Het is dus mogelijk om verschillende scenario's tegen elkaar af te wegen en voor elke riool de beste oplossing te kiezen.

Met deze software kan u het benodigde onderhoudsbudget op lange termijn inschatten en bepalen waar en wanneer riolen moeten worden ge´nspecteerd of gerenoveerd.


Diensten
Diensten