Home  » Diensten » Asset management  » Hydroplan

Hydroplan

Hydroplan is een risico-gebaseerde methodologie die Aquafin heeft ontwikkeld om zijn ondergrondse infrastructuur zo effectief mogelijk te beheren, met zo min mogelijk uitgaven. Hydroplan is pragmatisch, flexibel en krachtig. De methodologie maakt maar in beperkte mate gebruik van specifieke software en integreert zo veel mogelijk databases en modelleringsresultaten op het bestaande netwerk. Hierdoor vraagt Hydroplan slechts een relatief kleine investering.

De Hydroplan methodology werkt in drie stappen:

  • De eerste stap is een update en inventaris van het rioolstelsel, gevolgd door een strategische analyse om de mogelijke impact van het falen van elke riool afzonderlijk in te schaten. Die analyse gebeurt door scores toe te kennen aan verschillende aspecten die bij het falen van een riool komen kijken: bijvoorbeeld de kost van de buis, de mogelijke verkeershinder als gevolg van problemen aan de riool, de mogelijke impact op het milieu enz. Alle subscores worden ondergebracht in drie scores, op basis waarvan de strategische riolen gedefinieerd kunnen worden. Dat zijn de riolen die in geval van falen serieuze financiŽle, sociaal-economische of ecologische schade berokkenen.
  • De tweede stap is een inschating van het risico op falen voor drie verschillende domeinen: hydraulisch, ecologisch en structureel falen. De hydraulische en ecologische verwachtingen worden bepaald door een hydrodynamisch model. Om de kans op structureel falen van een riool in te schatten, wordt er gebruik gemaakt van een verouderingsmodel. Rioolinspecties moeten de geschatte restlevensduur bevestigen of het verouderingsmodel corrigeren.
  • De derde stap combineert de gevolgschade van rioolfalen met dewaarschijnlijkheid van het voorkomen van hydraulisch, ecologisch of structureel falen. Er worden risicoscores opgesteld, die de meest kritische punten van het stelsel aangeven voor elk van de drie domeinen. Vervolgens wordt er een plan op korte en middellange termijn opgesteld met daarin oplossingen op maat voor de meest kritische riolen. Voor de andere riolen wordt er en monitoring- en onderhoudsprogramma uitgewerkt. Op basis van dit programma kan de levensduur van het rioolstelsel worden verlengd, terwijl er alleen investeringen gebeuren die echt nodig zijn.

Masterplanning

Ontwerp

Project management

Asset management Exploitatie en Onderhoud

Financiële Audit en Optimalisatie

Capacity buiding en Opleiding

Hergebruik van gezuiverd water


Enkele referenties

 Besix Sanotec
 Campina
 De Lokery
 Jan De Nul
 Janssen Pharmaceutica
 Pluma / Ter Beke
 Waterschap Zeeuws-Vlaanderen

meer

Diensten
Diensten