Home  » Diensten » Asset management

Asset management van rioolstelsels

Rioolstelsels - Hydroplan
Riolen vormen de aders van de stedelijke afvalwatercyclus en vertegenwoordigen een ondergronds kapitaal. Doordat ze onzichtbaar zijn en een relatief lange levensduur hebben, krijgen ze vaak te weinig aandacht. Met als gevolg rioolbreuken of overstromingen, die een serieuze financiŽle, sociaal-economische en ecologische impact kunnen hebben. Om dat te vermijden zijn er verschillende preventieve maatregelen mogelijk, zoals ruimingswerken, rioolinspectie en rioolrenovatie.  

Moederbedrijf Aquafin heeft een risico-gebaseerde methodologie ontwikkeld,  Hydroplan genaamd, waardoor asset managers risico-analyse kunnen meenemen in in het beheer van hun infrastructuur. Met behulp van de Hydroplan methodologie kunnen investeringen precies worden uitgevoerd waar het nodig is, om te streven naar een evenwicht tussen preventieve en curatieve maatregelen. Op termijn vermindert de financiŽle impact, maar ook de hinder voor de omwonenden.

Instrument voor beslissingsondersteuning - Hades ģ
Hades is een beslissingsondersteunend softwareprogramma dat modelleringen van de levenscyclus van een rioolstelsel uitvoert met Monte Carlo simulaties. Het programma geeft een beeld van alle kosten die kunnen voortvloeien uit risicosituaties en definieert en kwantificeert preventieve maatregelen. Dat maakt het mogelijk om verschillende operationele aanpakken naast elkaar te leggen en voor elke riool het beste onderhoud te bepalen in functie van retourperiode en kwaliteit.. Dit programma legt ook het benodigde onderhoudsbudget op lange termijn vast en bepaalt waar en wanneer riolen moeten worden geÔnspecteerd of gerenoveerd.


Diensten
Diensten