Home  » Diensten » Hergebruik van gezuiverd water » Hergebruik van industrieel water

Hergebruik van industrieel water

Gebruik maken van de natuurlijke watervoorraden wordt steeds duurder en strikter gereguleerd. Veel bedrijven gaan daardoor op zoek naar andere manieren om aan hun waterbehoeften te voldoen. Dat kan gaan van water sparen tot interne waterrecyclage.

Waarom zou u waterrecyclage moeten overwegen?

  • Groeiende financiŽle druk en strengere regels
  • Minder vergunnings- en andere procedures dan voor gebruik van conventionele waterbronnen
  • Sommige industriŽle processen kunnen evengoed gebruik maken wan water van mindere kwaliteit
  • De technologie voor waterbehandeling wordt steeds goedkoper en betrouwbaarder (bv membraanfiltratie)
  • Milieuvriendelijke technologieŽn zijn goed voor het imago van het bedrijf
  • Er zijn subsidies mogelijk voor industriŽle projecten voor waterrecyclage

Waarom zou u Aquaplus als partner moeten overwegen?

Bestaande bedrijfsprocessen aanpassen om ze geschikt te maken voor waterrecyclage, vraagt een zeer specifieke aanpak. Aquaplus vindt voor u de meest effectieve oplossing aan de beste prijs, aangepast aan de plaatselijke wetgeving en de kwaliteitsvereisten. Aquaplus kan daarvoor beschikken over de CIS-software van Aquafin, een modulair ontwerp -en optimalisatiepakket.

Onze oplossingen op maat houden rekening met technische aspecten (bv. de specifieke samenstelling van uw afvalwater, of de beschikbare knowhow), maar ook met uw budget en de voorziene timing. Onze diensten omvatten alle aspecten van de projectcyclus:

  • Consultancy: evaluatie van de factoren die een impact kunnen hebben op de integriteit en de doeltreffendheid van het industriŽle proces of op de kwaliteit van uw product.
  • Proceskeuze : deze tool kan uw proceskeuze en het ontwerp aanzienlijk versnellen. 
  • Design-build dienstverlening
  • Design-build-operate dienstverlening

De voorbije 10 jaar heeft moederbedrijf Aquafin  een ruime ervaring opgedaan met technologieŽn voor doorgedreven waterzuivering, zoals membraanfiltratie (MBR en tertiair), zandfiltratie, omgekeerde osmose, discfilters...

Vooral membraanbioreactoren nemen weinig plaats in en kunnen worden geÔnstalleerd zowel op de plaats waar het afvalwater wordt geproduceerd als waar het moet worden hergebruikt. MBRs kunnen worden gecombineerd met nanofiltratie of omgekeerde osmose om water van zeer hoge kwaliteit te produceren. Met zijn membraanbioreactor op RWZI Schilde, had moederbedrijf Aquafin de eerste operationele MBR in de Benelux. In Wulpen wordt het gezuiverde afvalwater van Aquafin verder behandeld met microfiltratie en omgekeerde osmose, vooraleer drinkwatermaatschappij IWVA het in de duinen infiltreert om er drinkwater van te maken.  Aquafin voerde recent ook onderzoek uit naar de mogelijkheden tot standaardisatie voor MBR filtratiemodules en de mogelijkheden voor uniforme karakterisatiemethodes voor de membranen zelf.  

Voor meer informatie over de mogelijkheden van gezuiverd industrieel afvalwater, kan u ons contacteren via info@aquaplus.be.


Diensten
Diensten