Home  » Diensten » Hergebruik van gezuiverd water

Hergebruik van gezuiverd water

Hergebruik van huishoudelijk afvalwater
Afhankelijk van uw budget en de gewenste waterkwaliteit, selecteren we de meest geschikte oplossing om de conventionele watervoorraden die u gebruikt aan te vullen. Ons gerecycleerd water is een economisch en ecologisch interessante waterbron, afkomstig van opgewaardeerd gezuiverd huishoudelijk afvalwater. Elf Vlaamse bedrijven hebben al gekozen voor dit alternatief om aan hun bedrijfsbehoeften te kunnen blijven voldoen.   

Hergebruik van industrieel afvalwater
Recyclage van proceswater is één van de meest aantrekkelijke manieren om te voldoen aan een groeiende vraag naar water. De hoeveelheid afvalwater die u loost vermindert erdoor, net zoals de kosten die met die lozing gepaard gaan.  Waterrecyclage past bovendien binnen de doelstellingen van de Community Integrated Pollution Prevention and Control.


Diensten
Diensten