Home  » Diensten » Capacity buiding en Opleiding

Capacity building en opleiding

Opleiding
Dankzij de ervaring van Aquafin op het gebied van planning, ontwerp, R&D, bouw, exploitatie en onderhoud van zuiveringsinstallaties voor rioolwater, kan Aquaplus opleidingen op maat bieden voor alle aspecten die met het beheer of het onderhoud van een installatie te maken hebben.


Masterplanning

Ontwerp

Project management

Asset management

Exploitatie en Onderhoud

Financiële Audit en Optimalisatie

Capacity buiding en Opleiding

Hergebruik van gezuiverd water


Enkele referenties

 Administration de
    l'eau Luxembourg
 EU
 Water Board of Nicosia
 Waterschap
    Zeeuws-Vlaanderen

Meer

Diensten
Diensten