Home  » Diensten » Masterplanning  » Masterplannen

Masterplannen prioriteren verdere zuiveringsprojecten

Het moederbedrijf Aquafin heeft ook een methodologie uitgewerkt om verdere investeringen in de waterzuiveringsinfrastructuur optimaal te plannen. Op basis van het  te verwachten ecologisch rendement  berekent een wiskundig model de prioriteit van elk project. Het resultaat is een masterplan dat per zuiveringsgebied een overzicht geeft van alle projecten die nog moeten worden uitgevoerd, om een vooraf bepaalde zuiveringsgraad te halen tegen de laagst mogelijke kost.  De projecten worden gerangschikt volgens afnemend ecologisch belang. 

Voor elke lozing kan de vuilvracht die in de waterloop terechtkomt worden berekend: zowel voor plaatsen waar er zeer grote verzamelde lozingen toekomen, als voor lozingen van individuele huizen, overstorten op gemengde of semi-gescheiden rioolstelsels en lozingspunten van rioolwaterzuiveringsinstallaties. ..

Met dit model kan het ecologisch rendement van verschillende zuiveringsprojecten worden vergeleken: aansluiting van extra vuilvracht of afkoppelen van het water dat op verharde oppervlakten valt,  of de bergingsruimte in het rioolstelsel vergroten, of een kleinschalige zuiveringsinstallatie bouwen...


Diensten
Diensten