Home  » Diensten » Masterplanning  » Zoneringsplannen

Zoneringsplannen als basis voor een lokaal waterzuiveringsbeleid 

Aquafin ontwikkelde een eigen zoneringsmethodologie om te bepalen hoe de afvalwaterzuivering het best kan worden aangepakt  in gebieden waar de zuiveringsinfrastructuur nu nog onvoldoende ontwikkeld is. 
Een zoneringsplan bepaalt per zuiveringsgebied of per gemeente voor welke huizen de vuilvracht  het best kan worden aangesloten op een (bestaande) collector en naar een zuiveringsinstallatie worden gevoerd. De aanpak die zo'n zoneringsplan voorstelt, houdt rekening met de autonomie en de wensen van de lokale overheid. 

Voor deze methodologie worden de zuiveringsgebieden ingedeeld in geografische clusters. Als de bestaande zuiveringsinfrastructuur in kaart is gebracht, berekent een wiskundig model welke van de drie volgende opties het meest aangewezen is voor een bepaalde cluster: een individuele installatie voor de behandeling van afvalwater per huis, een riolering binnen de cluster die naar een kleinschalige zuiveringsinstallatie leidt, of een rioolstelsel dat het afvalwater doorvoert naar een ander (bestaand) rioolstelsel, aangesloten op een grotere zuiveringsinstallatie.

Het model probeert de kosten voor de verdere uitbouw en het beheer van de zuiveringsinsfrastructuur tot een minimum te beperken. Bovendien kan u ecologische randwoorwaarden meegeven, zoals waterkwaliteitsdoelstellingen en de ligging van beschermde gebieden.  Uiteindelijk wordt het zuiveringsgebied ingedeeld in vijf zones.
 

  • Zone 1 (dongergroen) is het gebied waarvan het afvalwater nu al gezuiverd wordt.
  • Zone 2 (lichtgroen) is het gebied waar de afvalwaterzuivering het best collectief kan worden aangepakt.
  • In zones 3 and 4 (geel en oranje)kan de gemeente kiezen tussen een collectieve of individuele inzameling en behandeling van afvalwater.  
  • Voor zone 5 (rood) is een individuele aanpak de beste oplossing. 

Diensten
Diensten